Velkommen til Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening blev stiftet i 1936. Foreningen tog initiativ til oprettelsen af et egnsmuseum, som den i en lang årrække drev ved hjælp af frivillig arbejdskraft. I dag bliver Ballerup Museum drevet som en selvstyrende fond, og Ballerup Historiske Forening fungerer som museets venneforening. To repræsentanter fra foreningens bestyrelse sidder i museumsfondens bestyrelse, og foreningen og museet samarbejder løbende om formidlingsaktiviteter.

Foreningens formål er at virke for at udbrede kendskab til områdets arkæologiske, historiske, topografiske og kulturelle forhold samt støtte bestræbelser for oprettelse og bevarelse af de i området værende kulturminder. Formålet søges fremmet ved udgivelse af bladet Byhornet samt afholdelse af erindringstræf, foredrag og udstillinger. Foreningen står desuden for udgivelse af film og bøger med lokalhistorisk indhold.

Hop til Ballerup Museums hjemmeside

Bannerfotos

Om aftenen den 4. maj 1945 lød budskabet i radioen om, at de tyske tropper i Danmark havde kapituleret. Det er i år 75 år siden, at Danmarks befrielse fandt sted. I den anledning viser vi i banneret her på hjemmesiden en række fotos fra befrielsesdagene i Ballerup. Fotografierne stammer fra Ballerup Museums billedsamling. Hver gang, du lukker siden op, dukker der nye billeder frem.

Mailadresser

Vi beklager, at vi ikke kunne mødes til generalforsamlingen, og derfor ikke fik muligheden for at »søsætte« udvalget for nye ideer fra medlemmerne. Vi har efterfølgende talt om, at vi kunne have meldt afbud til alle, hvis vi havde haft en ajourført mailliste. Derfor vil bestyrelsen bede om, at I giver os tilladelse til at bruge jeres mailadresse, så vi kan sende jer nyheder om foreningen. For at være sikker på, at vi har alle medlemmer med, bedes I sende jeres mailadresse til: hanne.newgaard@gmail.com.

Vigtig meddelelse fra kassereren

På årets kontingentopkrævning har der indsneget sig en fejl. Der står to kontingentår 2019/20 og 2020/21. Det rigtige er 2020/21. Jeg beklager den forkerte tekst.

Jørgen Bragge

Udsættelse af erindringstræf nr. 7 onsdag den 4. november 2020

På grund af coronasituationen har Ballerup Historiske Forenings bestyrelse endnu engang besluttet, at vi udsætter vores erindringstræf nr. 7 onsdag den 4. november 2020. Efter at sundhedsmyndighederne har meldt ud, at forsamlingsforbuddet gælder for arrangementer, hvor der er flere end 50 personer til stede, og at de anbefaler, at man skal forsøge at begrænse den sociale omgang med andre, mener foreningens bestyrelse ikke, at det er forsvarligt at afholde erindringstræffet. Vi har ikke planlagt næste møde endnu, for vi vil afvente tiden og vil holde øje med, hvad sundhedsmyndighederne melder ud. Vi håber, at vi kan mødes i foråret 2021. Når vi har en ny dato vil vi sende invitation ud til det næste træf via Byhornet og til alle dem, som er på vores mailliste. Hvis I vil have en personlig invitation, kan I sende jeres mailadresse til undertegnede.

Hanne Nygaard

hanne.newgaard@gmail.com

Udsættelse af generalforsamlingen

Ballerup Historiske Forening skulle have afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020, men på grund af risiko for smittespredning har bestyrelsen valgt at udsætte generalforsamlingen til et senere endnu ikke fastsat tidspunkt.