Velkommen til Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening blev stiftet i 1936. Foreningen tog initiativ til oprettelsen af et egnsmuseum, som den i en lang årrække drev ved hjælp af frivillig arbejdskraft. I dag bliver Ballerup Museum drevet som en selvstyrende fond, og Ballerup Historiske Forening fungerer som museets venneforening. To repræsentanter fra foreningens bestyrelse sidder i museumsfondens bestyrelse, og foreningen og museet samarbejder løbende om formidlingsaktiviteter.

Foreningens formål er at virke for at udbrede kendskab til områdets arkæologiske, historiske, topografiske og kulturelle forhold samt støtte bestræbelser for oprettelse og bevarelse af de i området værende kulturminder. Formålet søges fremmet ved udgivelse af bladet Byhornet samt afholdelse af erindringstræf, foredrag og udstillinger. Foreningen står desuden for udgivelse af film og bøger med lokalhistorisk indhold.

Hop til Ballerup Museums hjemmeside

Kongens jagtgilde

Efterårets store satsning på Ballerup Museum er temaet "Kongens jagtgilde". Gennem forskellige formidlingsformer fortæller museet historien om kongens jagter i Hareskoven og hans jagtgård i 1500-tallets Ballerup.

Indtil fredag den 20. december kan man i Skomagerhuset se udstillingen »Kongens jagtgilde«. Gennem et veldækket og stemningsfuldt skuebord fortæller udstillingen om kongens jagt, mad, spisevaner, selviscenesættelse og forskel mellem bonde og adel i renæssancen.

Til årets høstmarked i Pederstrup søndag den 1. september var temaet også kongens jagt. Som en del af markedet havde museet sammen med Skoletjenesten Pederstrup inviteret til kongens jagt på plænerne bag Ryttergården. Her kunne man få fornemmelsen af, hvordan det foregik, når kongen var på jagt i Hareskoven og holdt gilde på jagtgården i Ballerup.

Museet havde hyret fire adelsmænd fra Skuespilskompagniet. De holdt fægteskole og agerede på pladsen hele dagen. Man kunne også opleve en falkonér, renæssancedans, jagtopvisning og et forrygende hesteshow. Skoletjenesten lavede mad over bål, og i »Kongens Kro« i Ryttergårdens stuehus solgte frivillige fra Ballerup Historiske Forening blandt andet historiske øl samt pølser og friskskåret skinke. Du kan se billeder fra høstmarkedet i banneret øverst på denne side, og du kan se flere billeder her .

I løbet af efterårssæsonen har museet afholdt flere aktiviteter inden for temaet "Kongens jagtgilde". Koncerten søndag den 17. november med orkestret Danske Horn er desværre aflyst på grund af for ringe tilslutning.

Foto: Marie Jensen.

Byhornet

Det seneste nummer af foreningens blad Byhornet er udkommet september 2019. Her kan du blandt andet læse om kongens jagthus i Ballerup, mejeristen fra Måløv og gamle folkeminder. Du kan også se billeder fra årets høstmarked.

Juleudstilling på Ballerup Museum

Oplev juletoget køre i det store snelandskab i udstillingen om Ballerups historie. Toget kører forbi Skovlunde, Ballerup og Måløv stationer, hvor der er julestemning anno 1920. De tre stationer er fremstillet i miniformat af Tove Palm fra miniatureforeningen Mini. Se også udstillingsspottet om Banegårdspladsen samme sted. Begge udstillinger kan ses til og med fredag den 20. december.

Generalforsamling

Ballerup Historiske Forening afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19 i Baghuset, Sct. Jacobsvej 1, Ballerup.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.