Bondemand1  Kontor  moelle  Bondemand2


Byhornet

Byhornet er Ballerup Historiske Forenings medlemsblad, som udsendes tre gange årligt. Bladet bringer artikler med lokalhistorisk indhold og holder dig opdateret om foreningens og museets aktiviteter. Hvert nummer er rigt illustreret med historiske fotos. Det aktuelle blad kan købes i museumsbutikken.

Det seneste nummer af Byhornet er udkommet februar 2019.

I bladet hylder vi kunstneren Kjeld Johansen, der er blevet udnævnt til æresmedlem af foreningen. På forsiden og inde i bladet bringer vi flere tegninger og vignetter, som kunstneren har udført. Jan Greve Olsen fortæller om sin skoletid på Jonstrup Seminariums øvelsesskole, Charlotte Holm Hansen skriver om dyrlægen i Måløv, og Jørgen G. Hoff beretter om sin barndoms Ballerup. Desuden har Hanne Nygaard skrevet et referat af Finn Bendixens beretning på det seneste erindringstræf.

Det første nummer af Byhornet udkom i 1972. I landsbyfællesskabets tid sammenkaldtes gårdmændene til bystævne med et byhorn, som oldermanden gik rundt i landsbyen og blæste i, og byhornet var symbolet på det gamle fællesskab. På museet opbevares en stor samling byhorn fra landsbyerne i området. Det var derfor naturligt, at bestyrelsen valgte dette navn til foreningens blad.

Den lokale tegner Kjeld Johansen tegnede et byhorn til forsiden af det første nummer. Han havde desuden tegnet bladets "hoved". Siden har han leveret illustrationer til næsten alle Byhornets numre.

Byhornets læsere opfordres til at skrive indlæg eller artikler med lokalhistorisk indhold til bladet.