Bondemand1  Kontor  moelle  Bondemand2


Byhornet

Byhornet er Ballerup Historiske Forenings medlemsblad, som udsendes tre gange årligt. Bladet bringer artikler med lokalhistorisk indhold og holder dig opdateret om foreningens og museets aktiviteter. Hvert nummer er rigt illustreret med historiske fotos. Det aktuelle blad kan købes i museumsbutikken.

Det seneste nummer af Byhornet er udkommet september 2018.

Museumsinspektør Mette Jensen skriver om Ballerup Museums nye særudstilling ”Ballerups mange ansigter”, og Mogens Bille fortæller om sine tre år på Københavns Dag- og Aftenseminarium 1967-1970. Desuden har Charlotte Holm Hansen interviewet Erik Juul Nielsen, der er vokset op i Måløv. Man kan også læse om nyt fra museet og foreningen og om nye bøger i museumsbutikken. Endelig har Hanne Nygaard skrevet et referat af foreningens fjerde erindringstræf på Ryttergården i Pederstrup.

I det næste nummer af Byhornet, der udkommmer februar 2019, fortæller Jan Greve Olsen om sin skoletid på Jonstrup Seminariums øvelsesskole, Charlotte Holm Hansen skriver om dyrlægen i Måløv, og Jørgen G. Hoff beretter om sin barndoms Ballerup. Endelig har Hanne Nygaard skrevet et referat af Finn Bendixens beretning på det seneste erindringstræf.

Det første nummer af Byhornet udkom i 1972. I landsbyfællesskabets tid sammenkaldtes gårdmændene til bystævne med et byhorn, som oldermanden gik rundt i landsbyen og blæste i, og byhornet var symbolet på det gamle fællesskab. På museet opbevares en stor samling byhorn fra landsbyerne i området. Det var derfor naturligt, at bestyrelsen valgte dette navn til foreningens blad.

Den lokale tegner Kjeld Johansen tegnede et byhorn til forsiden af det første nummer. Han havde desuden tegnet bladets "hoved". Siden har han leveret illustrationer til næsten alle Byhornets numre.

Byhornets læsere opfordres til at skrive indlæg eller artikler med lokalhistorisk indhold til bladet.