Velkommen til Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening blev stiftet i 1936. Foreningen tog initiativ til oprettelsen af et egnsmuseum, som den i en lang årrække drev ved hjælp af frivillig arbejdskraft. I dag bliver Ballerup Museum drevet som en selvstyrende fond, og Ballerup Historiske Forening fungerer som museets venneforening. To repræsentanter fra foreningens bestyrelse sidder i museumsfondens bestyrelse, og foreningen og museet samarbejder løbende om formidlingsaktiviteter.

Foreningens formål er at virke for at udbrede kendskab til områdets arkæologiske, historiske, topografiske og kulturelle forhold samt støtte bestræbelser for oprettelse og bevarelse af de i området værende kulturminder. Formålet søges fremmet ved udgivelse af bladet Byhornet samt afholdelse af erindringstræf, foredrag og udstillinger. Foreningen står desuden for udgivelse af film og bøger med lokalhistorisk indhold.

Hop til Ballerup Museums hjemmeside

Bannerfotos

På hjemmesidens banner kan du se fotografier fra Skovlunde Flyveplads. Hver gang, du lukker siden op eller klikker på et menupunkt, dukker der nye billeder frem. Ballerup Historiske Forening udgiver i nær fremtid en bog om flyvepladsens historie.

Byhornet på hjemmesiden

I 1972 blev det første nummer af foreningens blad Byhornet udsendt. Derfor kunne vi i 2022 fejre bladets 50 års jubilæum. I den anledning har bestyrelsen besluttet at lægge de 49 første årgange af bladet på foreningens hjemmeside.

Klik menupunktet Byhornet/Gamle Byhorn og skriv et søgeord, hvis du vil læse artikler i ældre numre af Byhornet.