Velkommen til Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening blev stiftet i 1936. Foreningen tog initiativ til oprettelsen af et egnsmuseum, som den i en lang årrække drev ved hjælp af frivillig arbejdskraft. I dag bliver Ballerup Museum drevet som en selvstyrende fond, og Ballerup Historiske Forening fungerer som museets venneforening. To repræsentanter fra foreningens bestyrelse sidder i museumsfondens bestyrelse, og foreningen og museet samarbejder løbende om formidlingsaktiviteter.

Foreningens formål er at virke for at udbrede kendskab til områdets arkæologiske, historiske, topografiske og kulturelle forhold samt støtte bestræbelser for oprettelse og bevarelse af de i området værende kulturminder. Formålet søges fremmet ved udgivelse af bladet Byhornet samt afholdelse af erindringstræf, foredrag og udstillinger. Foreningen står desuden for udgivelse af film og bøger med lokalhistorisk indhold.

Hop til Ballerup Museums hjemmeside

Udsættelse af generalforsamlingen

Generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2021 kl. 19.00 er udsat indtil videre.

Skovlundes gamle stationsbygning
bør flyttes til Ballerup Museum

Af kommunens budget for 2021 fremgår det, at der i indeværende år er afsat et beløb til at flytte Skovlundes gamle stationsbygning. Bygningen står i dag i haven på Kildegården i Skovlunde, og nu er der åbenbart omsider mulighed for, at den kan blive flyttet til Ballerup Museum, hvor den kan blive bevaret på forsvarlig vis, og hvor historien om den kan blive formidlet med faglig kompetence.

Den gamle stationsbygning, der oprindelig blev opført i 1905, er noget af et klenodie. Den blev tegnet af Heinrich Wenck, der var arkitekten bag de fleste af Statsbanernes stationsbygninger på dette tidspunkt. Blandt andet tegnede han Københavns Hovedbanegård og Østerport Station.

Da der i 1940’erne blev etableret en ny station i Skovlunde, blev den gamle stationsbygning flyttet til Kildegården. Den har stadig det oprindelige udseende med originale vinduer og bindingsværk.

Ballerup Museum har flere gange henvendt sig til gårdens ejere og spurgt, om museet kunne overtage bygningen og flytte den til Pederstrup. Det har der desværre ikke været interesse for. Men i forbindelse med et ejerskifte, har der nu vist sig en mulighed for en flytning af den gamle stationsbygning.

Ballerup Historiske Forenings bestyrelse er af den opfattelse, at bygningen har stor lokalhistorisk værdi, og mener, at bygningen bør flyttes til museet i Pederstrup, hvor man har mulighed for at bevare den og formidle historien om den. På museet befinder sig i forvejen to stationsbyhuse, der er flyttet til museet fra Ballerup.

Byhornet 50 år

Det er i år 50 år siden, det første nummer af Byhornet udkom. Det skete i 1972. I bladets februar-nummer, der netop er udkommet, løfter Leif Meyer Olsen sløret for en familiehemmelighed på Byagergård i Pederstrup. Desuden skriver Gunner Ravn om sin tid som elev på Jonstrup Øvelsesskole og Parkskolen, og Charlotte Holm Hansen fortsætter sin artikelserie om folk i Måløv. På forsiden af bladet bringes et udsnit af et maleri, der forestiller Byagergård. Maleriet er malt af Fraugde, som boede på gården i 1930’erne. (Foto: Svend Erik Jensen, Ballerup Museum).