Byhornet

Byhornet er Ballerup Historiske Forenings medlemsblad, som udsendes tre gange årligt. Bladet bringer artikler med lokalhistorisk indhold og holder dig opdateret om foreningens og museets aktiviteter. Hvert nummer er rigt illustreret med historiske fotos. Det aktuelle blad kan købes i museumsbutikken.

Gamle Byhorn

Du kan her finde de gamle artikler i Byhornet fra 1972 til 2020.
Du kan skrive ord fra artiklens titel, navn på artiklens forfatter eller udgivelsesår.
Du kan også skrive et søgeord.
Skriv til os, hvis du savner et søgeord.
Det seneste nummer

I Byhornets novembernummer 2022 skriver Jørgen Burchardt en spændende - og uhyggelig - artikel om virksomheden Cheminova - en miljøforurener, der lå i Måløv fra 1944 til 1953. Der er nyt fra foreningen og museet og mindeord om Byhornets tegner Kjeld Johansen, og endelig har Sara Kvist fra Skoletjenesten Pederstrup skrevet om et rollespil på Ballerup Stadsarkiv.

Desværre er der en fejl i artiklen om Cheminova. Der er gledet nogle linjer ud efter overskriften ”Grund og bygninger” nederst i 1. spalte på side 7. Der skulle have stået følgende:

Cheminova købte grund i Sørup ret langt fra Måløv by. Det var med vilje, for naboer havde man dårlige erfaringer med fra Gladsaxe. Der lå kun enkelte landbrug omkring Cheminovas grund, hvilket man ikke troede, ville blive et problem. Man blev klogere. Grunden havde en yderligere fordel ved at have et sidespor til jernbanen.

Det første nummer

Ballerup Historiske Forening blev stiftet i 1936. Fra 1946 til 1975 udsendte foreningen hvert år et årshæfte. Men efter, at foreningen i 1969 havde fået overdraget Lindbjerggård i Pederstrup til foreningens samlinger af Ballerup-Måløv kommunalbestyrelse, opstod behovet for at kunne udsende oplysninger og meddelelser til medlemmerne oftere, end det kunne lade sig gøre i et årsskrift. Bestyrelsen besluttede derfor at udgive et medlemsblad, der kunne udsendes til medlemmerne flere gange om året, og det første nummer udkom i 1972.

I landsbyfællesskabets tid sammenkaldtes gårdmændene til bystævne med et byhorn, som oldermanden gik rundt i landsbyen og blæste i, og byhornet var symbolet på det gamle fællesskab. På museet opbevares en stor samling byhorn fra landsbyerne i området. Det var derfor naturligt, at bestyrelsen valgte dette navn til foreningens blad.

Poul Riis Svendsen tegnede et byhorn til forsiden af det første nummer.

Byhornets læsere opfordres til at skrive indlæg eller artikler med lokalhistorisk indhold til bladet.