Velkommen til Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening blev stiftet i 1936. Foreningen tog initiativ til oprettelsen af et egnsmuseum, som den i en lang årrække drev ved hjælp af frivillig arbejdskraft. I dag bliver Ballerup Museum drevet som en selvstyrende fond, og Ballerup Historiske Forening fungerer som museets venneforening. To repræsentanter fra foreningens bestyrelse sidder i museumsfondens bestyrelse, og foreningen og museet samarbejder løbende om formidlingsaktiviteter.

Foreningens formål er at virke for at udbrede kendskab til områdets arkæologiske, historiske, topografiske og kulturelle forhold samt støtte bestræbelser for oprettelse og bevarelse af de i området værende kulturminder. Formålet søges fremmet ved udgivelse af bladet Byhornet samt afholdelse af erindringstræf, foredrag og udstillinger. Foreningen står desuden for udgivelse af film og bøger med lokalhistorisk indhold.

Hop til Ballerup Museums hjemmeside

Udsættelse af generalforsamlingen

Generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2021 kl. 19.00 er udsat indtil videre.

Byhornet 50 år

Det er i år 50 år siden, det første nummer af Byhornet udkom. Det skete i 1972. I bladets februar-nummer, der netop er udkommet, løfter Leif Meyer Olsen sløret for en familiehemmelighed på Byagergård i Pederstrup. Desuden skriver Gunner Ravn om sin tid som elev på Jonstrup Øvelsesskole og Parkskolen, og Charlotte Holm Hansen fortsætter sin artikelserie om folk i Måløv. På forsiden af bladet bringes et udsnit af et maleri, der forestiller Byagergård. Maleriet er malt af Fraugde, som boede på gården i 1930’erne. (Foto: Svend Erik Jensen, Ballerup Museum).